หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > สวทช. เปิดอบรม “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” สร้างต้นแบบ Smart Farmer สู่ภาคการเกษตร
สวทช. เปิดอบรม “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” สร้างต้นแบบ Smart Farmer สู่ภาคการเกษตร 21 ตุลาคม 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจภาคการเกษตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยและผู้สนใจ ให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการนำภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาผนวกรวมกับเทคโนโลยี เกิดเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ สร้างเครือข่าย เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไป โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ด่วน! รับจำนวนเพียง 40 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/31nt0Z3 (ค่าสมัคร 1500 บาทต่อท่าน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1742 หรือ 084 409 0336 (สุวิมล) 096 187 5154 (กนกพร)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nstda.or.th/th/news/13568-20201020_melon-workshop


ย้อนกลับ