หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > E-Book ๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน
E-Book ๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน 11 พฤศจิกายน 2563

หนังสือ ๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน ถ่ายทอดกิจกรรมการจัดการขยะของโรงเรียนต่างๆ ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ที่น้อมนำแนวคิดในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้เพื่อการจัดการขยะในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูล  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ย้อนกลับ