หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > เปิดศูนย์ EOC ทุกจังหวัด รับมือสถานการณ์โควิด-19
เปิดศูนย์ EOC ทุกจังหวัด รับมือสถานการณ์โควิด-19 14 ธันวาคม 2563
เปิดศูนย์ EOC ทุกจังหวัด รับมือสถานการณ์โควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด-19 (Emergency Operation Center, EOC) พร้อมปฏิบัติตามข้อคำสั่งการ
    </div>
    <hr>
    <p class= ย้อนกลับ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-561-2445 ต่อ 703,704,708 และ720
จำนวนการเข้าชม 709453 ครั้ง