หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > COXY-AMP ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
COXY-AMP ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว 15 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ซึ่งการรับมือกับโรคโควิด-19
นอกจากการเดินหน้าผลิตวัคซีนอย่างเต็มกำลังแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ถือเป็นอีกมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า
แม้เทคนิค RT-PCR จะเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน และเป็นเทคนิคที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง แต่ว่ายังไม่สามารถนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ
ได้อย่างรวดเร็วและปริมาณมากได้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีราคาสูง และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่มีเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น “ทีมวิจัยได้พัฒนา “COXY-AMP”
ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ซึ่งเทคนิคแลมป์คือการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอย่างจำเพาะเจาะจง ภายใต้อุณหภูมิที่คงที่ จึงทำได้ง่ายในกล่อง
ให้ความร้อน และความพิเศษของ COXY-AMP คือเมื่อเกิดปฏิกิริยาสีจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ จึงสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ปัจจุบัน COXY-AMP ประกอบด้วย 2 ชุด คือ 1. COXY-AMP ชุดตรวจโรคโควิด-19 ซึ่งใช้ตรวจหาสารพันธุกรรมชนิด RNA ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
แต่ด้วยปัจจุบันวิธีการสกัด RNA จากคนไข้ทำได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะให้คุณภาพและปริมาณของ RNA ที่แตกต่างกัน ทีมวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจที่ 2. COXY-AMP Internal Control
เป็นชุดตรวจที่ใช้ประเมินคุณภาพของ RNA ที่นำมาทดสอบว่ามีคุณภาพและปริมาณที่ดีพอหรือยัง เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำ”

การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ถือเป็นอีกมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ทีมวิจัยไบโอเทค สวทช.ได้พัฒนาโคซี่-แอมป์ “COXY-AMP” ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ซึ่ง เทคนิคแลมป์
คือการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอย่างจำเพาะเจาะจง ภายใต้อุณหภูมิที่คงที่ จึงทำได้ง่ายในกล่องให้ความร้อน
ที่สำคัญสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
อ่านเพิ่มเติมคลิกบทความ: https://www.nstda.or.th/th/news/13665

ที่มาข้อมูล
 National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand


ย้อนกลับ