หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ประชาสัมพันธ์นักวิจัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย
ประชาสัมพันธ์นักวิจัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย 27 เมษายน 2565

นักวิจัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่าง ๆ

สำหรับการใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการ


ย้อนกลับ