หน้าแรก > ค้นหา > ปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดน้ำที่คุกคามต่อชีวิตในเด็กโรคอุจจาระร่วงอายุต่ำกว่า 5 ปี
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดน้ำที่คุกคามต่อชีวิตในเด็กโรคอุจจาระร่วงอายุต่ำกว่า 5 ปี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดน้ำที่คุกคามต่อชีวิตในเด็กโรคอุจจาระร่วงอายุต่ำกว่า 5 ปี
ผู้วิจัย อุบล ทองช่วย
ปีที่พิมพ์ 2541
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -