หน้าแรก > ค้นหา > แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน
แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน
ชื่อเรื่อง แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน
ผู้วิจัย วรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ
ปีที่พิมพ์ 2556
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -