หน้าแรก > ค้นหา > อิทธิพลของพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ
อิทธิพลของพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ
ผู้วิจัย สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์
ปีที่พิมพ์ 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -