หน้าแรก > ค้นหา > ความเชื่อเกี่ยวกับผีและพุทธที่ปรากฎในพิธีกรรมพื้นบ้าน?กรณีศึกษาพิธี"ส่งในบ้าน"ของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดตราด
ความเชื่อเกี่ยวกับผีและพุทธที่ปรากฎในพิธีกรรมพื้นบ้าน?กรณีศึกษาพิธี"ส่งในบ้าน"ของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับผีและพุทธที่ปรากฎในพิธีกรรมพื้นบ้าน?กรณีศึกษาพิธี"ส่งในบ้าน"ของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดตราด
ผู้วิจัย XIAOXIAO WU
ปีที่พิมพ์ 2564
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -