หน้าแรก > ค้นหา > ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจโรงแรมไทย: กรณีศึกษาโรงแรมในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลในเขตกรุงเทพมหานคร
ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจโรงแรมไทย: กรณีศึกษาโรงแรมในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจโรงแรมไทย: กรณีศึกษาโรงแรมในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย อันธิกา ปริญญานิลกุล
ปีที่พิมพ์ 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -