หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (885) ข้าว (313) โควิด (244) อาหาร (165) ภาษาจีน (149) ผู้สูงอายุ (147) ปฐมวัย (139) ความพึงพอใจ (137) วิจัย (133) บัญชี (129) นวัตกรรม (119) คณิตศาสตร์ (118) การศึกษา (105) กัญชา (99) เคมี (98) ภาวะผู้นำ (91) งานวิจัย (90) การท่องเที่ยว (85) การมีส่วนร่วม (84) สมุนไพร (82) ท่องเที่ยว (79) เทคโนโลยี (74) ภาษาไทย (72) วิจัยในชั้นเรียน (67) พฤติกรรม (65) ภาษาอังกฤษ (62) การบริหารการศึกษา (61) เบาหวาน (61) บริหารการศึกษา (61) ยางพารา (60) โลจิสติกส์ (59) คอมพิวเตอร์ (58) เกม (58) จิตวิทยา (57) กฎหมาย (57) การสื่อสาร (53) เรียนออนไลน์ (51) สังคมศึกษา (51) การเงิน (50) วิทยาศาสตร์ (50) ขยะ (49) ดนตรี (49) วัฒนธรรม (49) ความเครียด (49) แอพพลิเคชั่น (48) การเรียนออนไลน์ (48) โควิด-19 (47) สถาปัตยกรรม (46) วรรณกรรม (46) พลังงาน (46)