หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (884) ข้าว (282) อาหาร (136) ผู้สูงอายุ (129) ภาษาจีน (119) บัญชี (115) วิจัย (108) ความพึงพอใจ (106) นวัตกรรม (91) โควิด (87) ปฐมวัย (79) งานวิจัย (77) กัญชา (70) สมุนไพร (69) การศึกษา (68) ท่องเที่ยว (67) เทคโนโลยี (64) พฤติกรรม (57) คอมพิวเตอร์ (55) ยางพารา (54) คณิตศาสตร์ (54) เบาหวาน (54) ภาวะผู้นำ (52) การท่องเที่ยว (51) กฎหมาย (49) การมีส่วนร่วม (48) เคมี (47) โลจิสติกส์ (46) วิจัยในชั้นเรียน (44) เกม (44) อาชญากรรม (43) แบบฟอร์ม (42) คลินิกเสริมความงาม (41) ขยะ (41) การเงิน (41) วัฒนธรรม (39) สถาปัตยกรรม (39) สายการบิน (38) โรคซึมเศร้า (38) วรรณกรรม (38) ภาษาไทย (38) สังคมศึกษา (37) ภาษาอังกฤษ (36) วิทยาศาสตร์ (36) สื่อออนไลน์ (35) คปก (35) นวัตกรรมทางการศึกษา (35) ยาเสพติด (35) พลังงาน (35) จิตวิทยา (34)