หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (883) ข้าว (280) อาหาร (134) ผู้สูงอายุ (127) ภาษาจีน (117) บัญชี (113) วิจัย (107) ความพึงพอใจ (102) นวัตกรรม (91) โควิด (81) งานวิจัย (77) ปฐมวัย (76) ท่องเที่ยว (67) การศึกษา (67) กัญชา (63) สมุนไพร (63) เทคโนโลยี (61) พฤติกรรม (57) คอมพิวเตอร์ (55) ยางพารา (54) เบาหวาน (53) คณิตศาสตร์ (52) การท่องเที่ยว (49) เคมี (47) กฎหมาย (47) การมีส่วนร่วม (46) ภาวะผู้นำ (46) โลจิสติกส์ (45) วิจัยในชั้นเรียน (44) เกม (44) อาชญากรรม (43) แบบฟอร์ม (42) ขยะ (41) คลินิกเสริมความงาม (41) การเงิน (38) ภาษาไทย (38) วรรณกรรม (38) วัฒนธรรม (38) สายการบิน (38) สถาปัตยกรรม (38) โรคซึมเศร้า (38) สังคมศึกษา (37) ยาเสพติด (35) คปก (35) สื่อออนไลน์ (35) นวัตกรรมทางการศึกษา (35) วิทยาศาสตร์ (35) ช่องทางการจัดจำหน่าย (34) พลังงาน (34) จิตวิทยา (33)