หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (884) ข้าว (299) อาหาร (138) ผู้สูงอายุ (131) ภาษาจีน (121) บัญชี (115) วิจัย (111) โควิด (109) ความพึงพอใจ (108) นวัตกรรม (93) ปฐมวัย (82) งานวิจัย (77) สมุนไพร (72) กัญชา (70) การศึกษา (70) ท่องเที่ยว (68) เทคโนโลยี (66) พฤติกรรม (58) คอมพิวเตอร์ (56) คณิตศาสตร์ (56) เบาหวาน (56) ยางพารา (55) ภาวะผู้นำ (54) การท่องเที่ยว (52) การมีส่วนร่วม (51) เคมี (50) กฎหมาย (49) โลจิสติกส์ (47) เกม (44) วิจัยในชั้นเรียน (44) อาชญากรรม (43) แบบฟอร์ม (42) การเงิน (41) คลินิกเสริมความงาม (41) ขยะ (41) ภาษาอังกฤษ (40) ข้าวโพด (39) ภาษาไทย (39) วัฒนธรรม (39) สถาปัตยกรรม (39) วรรณกรรม (38) สังคมศึกษา (38) สายการบิน (38) โรคซึมเศร้า (38) พลังงาน (37) บริหารการศึกษา (37) วิทยาศาสตร์ (36) ห้องสมุด (35) สื่อออนไลน์ (35) เกษตร (35)