หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (883) ข้าว (259) อาหาร (123) ผู้สูงอายุ (122) ภาษาจีน (113) วิจัย (101) บัญชี (101) ความพึงพอใจ (89) นวัตกรรม (87) งานวิจัย (67) ปฐมวัย (66) ท่องเที่ยว (61) การศึกษา (59) เทคโนโลยี (58) กัญชา (55) สมุนไพร (54) ยางพารา (50) คอมพิวเตอร์ (49) เคมี (46) คณิตศาสตร์ (44) โลจิสติกส์ (44) การท่องเที่ยว (42) อาชญากรรม (42) แบบฟอร์ม (42) คลินิกเสริมความงาม (41) โควิด (41) วิจัยในชั้นเรียน (41) กฎหมาย (39) เกม (39) การมีส่วนร่วม (39) พฤติกรรม (38) สถาปัตยกรรม (38) สายการบิน (37) ขยะ (37) ภาษาไทย (37) วรรณกรรม (36) การเงิน (35) สังคมศึกษา (35) คปก (35) วัฒนธรรม (35) เบาหวาน (35) ภาวะผู้นำ (34) นวัตกรรมทางการศึกษา (34) ช่องทางการจัดจำหน่าย (34) พลังงาน (33) สุขภาพ (33) นวดแผนไทย (32) ห้องสมุด (32) ดนตรี (32) ศัลยกรรม (31)