หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (885) ข้าว (313) โควิด (236) อาหาร (165) ภาษาจีน (148) ผู้สูงอายุ (147) ปฐมวัย (137) ความพึงพอใจ (135) วิจัย (132) บัญชี (128) นวัตกรรม (119) คณิตศาสตร์ (117) การศึกษา (103) กัญชา (99) เคมี (98) ภาวะผู้นำ (90) งานวิจัย (89) การท่องเที่ยว (85) การมีส่วนร่วม (84) สมุนไพร (82) ท่องเที่ยว (78) เทคโนโลยี (74) ภาษาไทย (71) พฤติกรรม (65) วิจัยในชั้นเรียน (65) การบริหารการศึกษา (61) ภาษาอังกฤษ (61) บริหารการศึกษา (61) เบาหวาน (60) ยางพารา (60) โลจิสติกส์ (59) คอมพิวเตอร์ (58) เกม (58) กฎหมาย (57) จิตวิทยา (56) การสื่อสาร (53) เรียนออนไลน์ (51) สังคมศึกษา (51) วิทยาศาสตร์ (50) การเงิน (50) ขยะ (49) ดนตรี (48) แอพพลิเคชั่น (48) การเรียนออนไลน์ (47) วัฒนธรรม (47) ความเครียด (47) โควิด-19 (47) วรรณกรรม (46) สถาปัตยกรรม (46) พลังงาน (46)