หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (883) ข้าว (275) อาหาร (129) ผู้สูงอายุ (125) ภาษาจีน (114) บัญชี (110) วิจัย (106) ความพึงพอใจ (98) นวัตกรรม (87) งานวิจัย (76) ปฐมวัย (73) โควิด (68) การศึกษา (64) ท่องเที่ยว (62) เทคโนโลยี (61) สมุนไพร (60) กัญชา (58) ยางพารา (54) คอมพิวเตอร์ (54) พฤติกรรม (54) คณิตศาสตร์ (50) การท่องเที่ยว (48) เบาหวาน (47) เคมี (47) กฎหมาย (46) ภาวะผู้นำ (46) โลจิสติกส์ (44) วิจัยในชั้นเรียน (44) อาชญากรรม (43) การมีส่วนร่วม (42) เกม (42) แบบฟอร์ม (42) คลินิกเสริมความงาม (41) ขยะ (39) ภาษาไทย (38) สถาปัตยกรรม (38) วรรณกรรม (37) สายการบิน (37) โรคซึมเศร้า (37) สังคมศึกษา (37) วัฒนธรรม (37) การเงิน (36) คปก (35) นวัตกรรมทางการศึกษา (35) สื่อออนไลน์ (34) ช่องทางการจัดจำหน่าย (34) ยาเสพติด (33) พลังงาน (33) วิทยาศาสตร์ (33) สุขภาพ (33)