หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (885) ข้าว (312) โควิด (224) อาหาร (164) ผู้สูงอายุ (146) ภาษาจีน (139) วิจัย (132) ความพึงพอใจ (132) ปฐมวัย (130) บัญชี (128) นวัตกรรม (114) คณิตศาสตร์ (112) การศึกษา (102) กัญชา (99) เคมี (91) งานวิจัย (86) ภาวะผู้นำ (85) การมีส่วนร่วม (81) สมุนไพร (80) การท่องเที่ยว (78) ท่องเที่ยว (75) เทคโนโลยี (72) ภาษาไทย (65) วิจัยในชั้นเรียน (64) พฤติกรรม (64) ยางพารา (60) บริหารการศึกษา (59) การบริหารการศึกษา (58) โลจิสติกส์ (58) เบาหวาน (58) เกม (57) ภาษาอังกฤษ (57) กฎหมาย (57) คอมพิวเตอร์ (57) จิตวิทยา (56) การสื่อสาร (51) การเงิน (50) สังคมศึกษา (50) วิทยาศาสตร์ (49) ขยะ (49) แอพพลิเคชั่น (48) เรียนออนไลน์ (48) โควิด-19 (47) สถาปัตยกรรม (46) การเรียนออนไลน์ (46) วัฒนธรรม (46) ความเครียด (46) สื่อออนไลน์ (45) วรรณกรรม (45) พลังงาน (44)