หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายนักเรียนทุน arda รุ่นที่ 2"
สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายนักเรียนทุน arda รุ่นที่ 2" 21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายนักเรียนทุน arda รุ่นที่ 2" โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม เอ็กเซกคิวทีฟ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุน สามารถต่อยอดการทำงานวิจัยร่วมกัน และมีการบรรยายพร้อมปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง Design Thinking concept การคิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของชุมชน จากวิทยากร นายชัยวัฒน์ ศิริโต
            ในการนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร กรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. เข้าร่วม พร้อมด้วย มีศิษย์เก่า ARDA จำนวน 8 หน่วยงาน เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 44 ราย

 

 

ขอขอบคุณข้อมุลและภาพ

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=752


ย้อนกลับ