หน้าแรก > ค้นหา > Synthesis And Characterization Of Fexoy Doped Tio2 Immobilized On Activated Carbon For Degradation Of Single And Binary Mixture Of Methylene Blue And Methyl Orange Dyes Under Visible Light
Synthesis And Characterization Of Fexoy Doped Tio2 Immobilized On Activated Carbon For Degradation Of Single And Binary Mixture Of Methylene Blue And Methyl Orange Dyes Under Visible Light
ชื่อเรื่อง Synthesis And Characterization Of Fexoy Doped Tio2 Immobilized On Activated Carbon For Degradation Of Single And Binary Mixture Of Methylene Blue And Methyl Orange Dyes Under Visible Light
ผู้วิจัย Razali, Nurul Fitrahanis
ปีที่พิมพ์ 2561
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -