หน้าแรก > ค้นหา > การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา
การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา
ชื่อเรื่อง การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา
ผู้วิจัย จีระ ประทีป
ปีที่พิมพ์ 2525
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -