หน้าแรก > ค้นหา > ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน สังกัดมูลนิธิในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน สังกัดมูลนิธิในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน สังกัดมูลนิธิในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย จินตนา ตั้งชวลิต
ปีที่พิมพ์ 2541
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -